Charla de Carlos Yus nas I Xornadas de Educación Infantil: unha andaina para o encontro