Tempo meteorolóxico

Sobre a chuvia, o arco da vella, a néboa…

Cando a gaivota está no mar

Cando a gaivota está no mar,
colle o arado e vai arar.
Cando a gaivota está na terra,
colle a brosa e fende leña.

Cando as gaivotas voan sobre o mar, anuncian bo tempo e pódense facer labores fóra da casa, mais cando voan sobre a terra, é aconsellable realizar traballos a cuberto, como rachar leña nun alpendre, poñamos por caso, porque vai chover.

Alba, de Ribadeo

Rubias á Franqueira

Rubias á Franqueira,
vellas “pra” a lareira.
Rubias ó mar,
vellas a traballar.

Cando no solpor as nubes rubias están cara ó monte da Franqueira quere dicir que vai chover ó día seguinte, por iso o das “vellas pra a lareira”; e cando están cara ó mar é porque vai estar bo día.

Paula, do Condado.