Oracións de risas

Padre Nuestro carapuchín

Padre Nuestro carapuchín,
Deus nos dea boa fin,
remisión dos meus pecados,
que son moitos e moi largos.
Aquel “perro” traidor
non quixo querer a “Nuestro” Señor.
“Nuestro” Señor é meu pai,
“Nuestra” Señora, miña nai
San Vicente, o meu parente,
que me puxo a cruz na “frente”
“pra” que o demo non me tente
nin de día nin de noite
nin na hora da miña morte, amén.

Taboada