De pillar

Xogos de pillar

Malandrán me vou

– Malandrán me vou,
malandrán me veño,
e o meu cordeiriño
na corte o teño.
– Mariquiña, ¿que estás facendo?
– Estou peneirando.
– Malandrán…
– Mariquiña, ¿que estás facendo?
– Estou facendo a masa.
– Malandrán…
– Mariquiña, ¿que estás facendo?
– Estou facendo o pan.
– Malandrán…
– Mariquiña, ¿que estás facendo?
– Vou meter o pan.
– Malandrán…
– Mariquiña, ¿que estás facendo?
– Xa vai o pan cocido.
– Malandrán…
– Mariquiña, ¿que estás facendo?
– Reveu o pan.
– Reveu, reveu.

M. Barrio – L. Prieto: “Juegos infantiles…”

Rabexar, rabexar

– Rabexar, rabexar, mentres o lobo vai mexar
– Eu son o lobo que te hei de comer
– E eu a vaca que te hei escornar.
que te hei de topar.

M. Barrio – L. Prieto: “Juegos infantiles (A Gudiña)…”

Pilla galiñas

– ¡Ai, comadre, roubáronme as galiñas…!
– ¡Ai! Eu non fun. Estas galiñas son miñas…
– ¡De iso nada! Esas son as miñas.
– Bótalles millo a ver se van detrás de ti.
(A raposa bota millo e chámaas, sen que as galiñas lle obedezan):
– ¡Pitas, pitas, pitas…!
(A labrega, entón, chama polas galiñas):
– ¡Pitas, pitas, pitas…!
(As galiñas acoden e a raposa foxe).