Para cabalgar na perna

Carlos V foi á guerra (varias versións)

Un, dous, tres, catro,
cinco, seis, sete, oito,
nove, dez, once, doce,
trece, catorce, quince, dezaseis,
dezasete, dezaoito, dezanove e vinte,
vinte e unha, “aceituna”;
vinte e dous, arroz;
vinte e tres, “san” Andrés;
vinte e catro, maragato;
vinte e cinco,
Carlos V
foi á guerra
montadiño
nunha cadela.
A cadela caeu
e Carlos V alí quedou.

Miro, de Valeixe – A Caniza

(máis…)