Animais

O cuco

– Fuches á voda?
– Fun, fun.
– Viches a noiva?
– Vin, vin.
– E que facía?
– Bordaba e cosía.
– En que pano?
– No verde dourado.
– Imos aló, que nos faga un saio.

A musiquiña desta conversa repite a melodía do cantar típico dos cucos e semella unha conversa entre dúas destas aves.

Lanuxos, de Bedús – Friol

(máis…)

A gaivota

– Gavota, gavota, ¿que levas no boche?
– Sardiñas asadas.
– ¿E quen chas asou?
– A nosa presidenta,
María Coucou.
Pasou polo río
e non se mollou.
Arao, arao,
cabeza de pau,
arao arao,
cabeza de pau.

Carlos Salgueiro, de Moaña.

(máis…)

O arao

Arau, arau,
cabeza de pau,
chufla, carolo,
con tripas e todo.

Dise cando os araos (aves mariñas) están na superficie do mar, flotando na auga. Unha vez rematada a canción, mergúllanse no mar para pescar algún peixe. “Chuflar” significa mergullarse, e “carolo” é un tipo de arao. Cando volven saír á superficie, repítese o dito para que volvan mergullarse.

Santiago González Calvo, “Guito”, de Guixar – Vigo

A vacaloura

Vacalouriña, voa, voa,
heiche dar pan e cebola.
A cebola está no lar
e o panciño no altar.
Vacalouriña, ¡pom!

Agustín Bernárdez: “A nosa memoria- Marín”

Can

O can

O can, o can,
o demo do can,
roeulle as cirolas
ó meu cirolán;
e se llas roeu,
deixarllas roer
que outras noviñas
lle han de facer.

M. Barrio – J. Pérez Ballesteros: “Cancionero…”

(máis…)