Vídeos

O corvo

– Corvo queimado,
que levas no rabo?
– Leite mazado.
– Quen cho dou?
– A María do Coucou.
– Con que lle deches?
– Coa chave do rei.
– Deixa, deixa,
que xa llo direi.

M. Barrio – N. Rielo: “Escolma…”