Trabalinguas

Sei dun niño

Sei dun niño
dunha cecigaciña
que con cinco cecigaciños está.
¿como faremos para desencecigaciñar
á cecigaciña
dos cinco cecigaciños?
O desencecigaciñador
que a desencecigañe
bo desencecigaciñador
será.

Teño unha capa

Teño unha capa
tallada,
golada,
borlada,
repicatallada.

Quen ma tallou,
golou,
borlou
e repicatallou
non ma soubo
tallar,
golar,
borlar
e repicatallar.

Vou chamar
o tallador,
golador,
borlador
e repicatallador
que ma veña
tallar,
golar
borlar
e repicatallar
mellor.

Montse Ginesta: “Trabalinguas…” Ed. Edelvives