Recitados diversos

Recitados diversos

Bótalle os ovos

Bótalle os ovos
á galiña branca
e pitos e todos
andaban na danza,
bótalle os ovos
á galiña negra
e pitos e todos
andaban na festa.
Ai, chíquiri, chíquiri, chíquiri.
Ai, chíquiri, chíquiri, cha.

M. Barrio M. Fabeiro Gómez: “Cancioneiro…”