Canto ou son para apazugar ou adurmiñar o neno/a

Este neniño pequeno

Este neniño pequeno
quen o vai aturular.
Súa nai vai no muíño
e seu pai vai traballar.

Este neniño pequeno
quen lle vai a dar a teta.
Súa nai vai no muíño
e seu pai na herba seca.

Este neniño pequeno
heino de aprender a todo
a amasar e a peneirar
e a botar o pan ó forno.

Este neniño pequeno
heino de mandar á escola
heille de comprar un bombo
e mais unha castañola.

Leilía, Santiago de Compostela