Para cabalgar na perna

Arre, bestiña

Arre, bestiña,
á casa da madriña
a tomar a boliña
que está cocidiña.
Arre, bestón,
á casa de Antón
a tomar o bolón
que está cocedón.

Na primeira estrofa o adulto imita coas pernas o trote dun cabalo que vai amodo e, na segunda, as pernas van a galope.

Purificación Porta, de Vilalba

Carlos V foi á guerra (varias versións)

Un, dous, tres, catro,
cinco, seis, sete, oito,
nove, dez, once, doce,
trece, catorce, quince, dezaseis,
dezasete, dezaoito, dezanove e vinte,
vinte e unha, “aceituna”;
vinte e dous, arroz;
vinte e tres, “san” Andrés;
vinte e catro, maragato;
vinte e cinco,
Carlos V
foi á guerra
montadiño
nunha cadela.
A cadela caeu
e Carlos V alí quedou.

Miro, de Valeixe – A Caniza

(máis…)