Para cabalgar na perna

Carlos V foi á guerra (varias versións)

Un, dous, tres, catro,
cinco, seis, sete, oito,
nove, dez, once, doce,
trece, catorce, quince, dezaseis,
dezasete, dezaoito, dezanove e vinte,
vinte e unha, “aceituna”;
vinte e dous, arroz;
vinte e tres, “san” Andrés;
vinte e catro, maragato;
vinte e cinco,
Carlos V
foi á guerra
montadiño
nunha cadela.
A cadela caeu
e Carlos V alí quedou.

Miro, de Valeixe – A Caniza

(máis…)

Rosiña foi a París (varias versións)

Rosiña foi a París
nun cabalo gris
ó paso, ó trote,
ó galope, galope, galope.

O/a neno/a cabalga sentado na perna do adulto fronte a el e collidos polas mans. A persoa maior vai acelerando o ritmo dos chimpos: “ó paso” (un chimpo); “ó trote” (outro chimpo); “ó galope, galope, galope” (moitos chimpos).

(máis…)