Blog

Tantarantán (Varias versións)

Novo

– Chucurruchú, ¿para onde vas, vella?
– Chucurruchú, para a miña terra.
– Chucurruchú, ¿que vas a buscar?
– Chucurruchú, unha tega de sal.
– Chucurruchú, ¿para que queres o sal?
– Chucurruchú, para botarlle ó caldo.
– Chucurruchú, ¿para que queres o caldo?
– Chucurruchú, para “darllo” ás pitas.
– Chucurruchú, ¿para que queres as pitas?
– Chucurruchú, para poñer os ovos.
– Chucurruchú, ¿para que queres os ovos?
– Chucurruchú, para lle dar ó cura.
– Chucurruchú, ¿para que queres o cura?
– Chucurruchú, para dar a misa.
– Chucurruchú, ¿para que queres a misa?
– Chucurrurruchú, para ir ao ceo.
– Chucurruchú, ¿para que queres o ceo?
– Chucurruchú, para estar na gloria.

Lardeira, de Vilariño de Conso

(máis…)

Á unha, Virxe pura

Á unha, Virxe pura,
ás dúas, mans de Deus,
ás tres, San Andrés,
ás catro, San Ignacio,
ás cinco, pego un brinco,
ás seis, cantas os reis,
ás sete tira polo meu carrapichete,
ás oito, un biscoito,
ás nove, canta a burra e bebe,
ás dez, salta outra vez,
ás once, chama o conde,
ás doce lle responde:
“Paxariños a piar e as súas nais a voar”.

É unha canción para saltar á corda que pode ter uns 300 anos de antigüidade, pois a avoa da informante que no ano 2015 tería 105 anos, aprendeuna da súa bisavoa.

Loli Otero Conde, de Bamio – Vilagarcía de Arousa