Author - Orella pendella

Unha, dúas, tres

Unha, dúas, tres,
Sancho, Perico e Andrés.

Este recitado serve para aprender a bailar agarrado: danse tres pasos para adiante mentres se din os números e dáse unha volta mentres se din os tres nomes.

Ana Outón, de Vilariño – Poio